komiksy: 1428 komiksy polskie: 56 seriale animowane: 111 biografie: 59

Battleworld (Earth-15513)

INFO

Secret Wars 2015 (Battleworld)Battleworld to sztuczny świat zaprojektowany przez Doctora Dooma, który stworzył go, gdy władał mocą przejętą od potężnych istot znanych jako Beyonders. Ma on postać planety posklejanej z fragmentów różnych rzeczywistości, jakie dzięki ingerencji twórcy Battleworldu przetrwały zagładę multiwersum spowodowaną przez zjawisko Inkursji. Od Ziemi odróżnia go bardziej zaokrąglony kształt i znacznie większa średnica. Mieszkańcy Battleworldu nie pamiętają swoich ojczystych światów, w których egzystowali, i są przekonani, że żyją w nim od urodzenia, choć jego rzeczywisty wiek wynosi tylko 8 lat. Po tym, jak Doom stracił swoje boskie moce na rzecz Reeda Richardsa, sztuczna planeta przestała istnieć, a jej szczątki przetrwały w zniekształconej rzeczywistości nazwanej Battlerealm.

NOMENKLATURA

Secret Wars 2015 (Battleworld)• Battleworld
• Latverion
• God’s Kingdom
• Doom’s World,
• The Land of Ol’ Metal Face
• Doomworld
• Earth-15513 (uniwersum Battleworldu)
• Battlerealm (uniwersum upadłego Battleworldu)
• Fight Planet (szczątki upadłego Battleworldu)

Secret Wars 2015 (God Emperor Doom)

CECHY SZCZEGÓLNE

• sztuczna planeta
• wiek wynoszący 8 lat
• absolutne rządy Boga Imperatora Dooma
• świat podzielony na domeny
• konflikty między krainami
• kult Dooma, Man in the Sun i Molecule Mana
• heretycki ruch oporu
• liczne sobowtóry postaci

USTRÓJ POLITYCZNY

Secret Wars 2015 (God Emperor Doom)Ustrój panujący na Battlewordzie można zdefiniować jako despotyzm teokratyczny. Władcą absolutnym jest Bóg Imperator Doom, czczony przez większość mieszkańców planety. Sprawuje on nieograniczoną władzę, jego słowo jest święte i nikt nie ma prawa kwestionować jego decyzji. O to, by jego wola była bezwzględnie egzekwowana, dbają będące podporą jego majestatu instytucje i służby. Doom jako nieśmiertelny bóg, a zarazem monarcha o uniwersalnej władzy (król królów) i najwyższy sędzia, nominuje też baronów, czyli władców poszczególnych krain Battleworldu, określanych mianem domen.

WŁADZE

Doom jako twórca i władca Battleworldu czczony jest przez poddanych jako bóstwo. Nad ustanowionym przeze niego porządkiem społecznym i religijnym czuwają wyodrębnione i specjalnie powołane do tego celu instytucje. Ich jurysdykcji podlega cała planeta, a wydawane przez nie rozporządzenia mają większą moc obowiązywania od aktów uchwalanych przez władze poszczególnych domen. Na przedstawicielach samorządów terytorialnych spoczywa obowiązek podporządkowania się decyzjom wysłanników Dooma i udzielania im wszelkiej pomocy we wszystkich prowadzonych przez nich sprawach.

DOOMSTADT
Secret Wars 2015 (Castle Doom)Domena wyznaczona na stolicę Battleworldu. To tu w okazałym zamku Dooma funkcjonuje centralny ośrodek władzy. W tym miejscu odbywają się też rozprawy sądowe rozstrzygające spory między baronami. Prowadzone są one przez Szeryfa Strange’a pod nadzorem Dooma i strażników Thor Corps.

Siedziba Dooma położona jest na gruncie, z którego wyrasta Drzewo Życia – Yggdrasil, zaadaptowane jako tron dla boga Battleworldu. We wnętrzu zamku znajduje się posąg uchodzącego za zbawiciela Molecule Mana. Drugi pomnik upamiętniający tego bohatera, który jak głosi legenda umarł za grzechy ludu Battleworldu, postawiono w prywatnych ogrodach Dooma. Pod ogrodową statuą Molecule Mana ukryta jest zapadnia, która prowadzi do zalanego światłem pomieszczenia. W tym azylu, w tajemnicy przed całym światem, rezyduje Molecule Man będący źródłem mocy Dooma. O jego istnieniu wiedzą tylko twórca Battleworldu i Szeryf Strange.

Zamku Imperatora strzeże Galactus, którym opiekuje się Franklin von Doom, syn Dooma i Susan. W razie krytycznego zagrożenia obrona pałacu może zostać wzmocniona przez posiłki z Doomgardu (krainy powierzonej Thor Corps) i siły zbrojne najbardziej godnych zaufania baronów.

Secret Wars 2015 (Victor von Doom Institute for Gifted Youths)W centrum Doomstadt ufundowana została uczelnia Victor von Doom Institute for Gifted Youths, w której kształcą się najzdolniejsi uczniowie ze wszystkich domen Battleworldu, po to by w przyszłości zasilić szeregi inteligencji określanej mianem Doom Elite. Rektorką akademii jest Valeria von Doom, córka pary królewskiej. Co roku studenci instytutu w wieku 14-19 lat zdają egzamin, który pozwala najsilniejszym, najbardziej pracowitym, najinteligentniejszym i najbardziej oddanym Doomowi stać się przewodnikami ludzkości. Przystępujące do egzaminu osoby nie są jednak świadomi, że gorsi uczniowie giną podczas rozgrywek w symulowanej rzeczywistości. W dorosłym życiu absolwenci instytutu przypuszczalnie robią karierę jako baronowie domen, dyplomaci czy naukowcy przyjęci do towarzystwa naukowego – Foundation.

Secret Wars 2015 (Killiseum - Arcade)Na peryferiach Doomstadtu wznosi się Killiseum, kolosalny amfiteatr pełniący funkcję wielkiego kompleksu rozrywkowego dla mas Battleworldu. Największym zainteresowaniem widowni cieszą się walki gladiatorów na śmierć i życie oraz wyścigi Ghost Race z udziałem rajdowców opętanych przez demony określane mianem Igniter Spirits.

Kierownikiem Killiseum i słynnym komentatorem gier toczących się na arenie Koloseum jest Arcade. Jego prawa ręka – archanioł Zadkiel – ma głównie za zadanie nadzorować Ghost Racerów. Tych, którzy przegrali wyścig, szef bezpieczeństwa Killiseum “motywujeł” do większego wysiłku, stosując wyrafinowane tortury zadające cierpienie duszom zawodników. Za okazanie nieposłuszeństwa np. sprzeciwu wobec zaplanowanego scenariusza zawodów również grozi okrutna kara w podziemnych lochach.

FOUNDATION
Secret Wars 2015 (Foundation)Instytucja z siedzibą w Doomstadt, którą określa się jako “lewą rękę Dooma”. W odróżnieniu od Law, którego domeną jest religia, zajmuje się zagadnieniami z zakresu nauki i eksplorowaniem Battleworldu. Na jej czele stoi Valeria von Doom, córka Boga Imperatora, która pełni też funkcję dyrektorki Victor von Doom Institute for Gifted Youths, prestiżowej uczelni podległej Foundation i kształcącej przyszłe kadry przywódców tzw. Doom Elite. Kompetencje rozdzielone są pośród ministrów – młodych, genialnych naukowców. Jeden z nich – Alexander Power – sprawował nadzór nad wykopaliskami archeologicznymi. Wśród pracowników Foundation są też Bentley-23, Dragon Man, Kitty Pryde, Leech, Night Machine, Nostradamus i Psycho-Man. Fizyczne prace wykonują istoty z gatunku Moloids.

Personel Foundation tworzą też inspektorzy tacy jak Kitty Pryde, którzy mają prawo konfiskować artefakty “wagi państwowej”, a więc takie, które swoim istnieniem poddają w wątpliwość boskość Dooma. Dlatego też naukowcy niekiedy wcielają się w rolę detektywów, jak miało to miejsce w przypadku zabójstwa szeryfa Strange’a czy poszukiwań rozbitków z wykopanego w królestwie Utopolis statku kosmicznego.

LAW
Secret Wars 2015 (Law - Sheriff Stephen Strange)Instytucja nazywana “prawą ręką Dooma”. Jej zwierzchnik określany jest mianem Szeryfa – od powstania Battleworldu jedyną osobą na tym stanowisku był Stephen Strange, który miał do dyspozycji własne sanktuarium – utajnioną na wyspie twierdzę zwaną Isle of Agamotto. Do obowiązków Law należy: egzekucja boskiego prawa stanowionego przez Dooma, zwalczanie herezji oraz przywracanie porządku w nieposłusznych domenach. Swoje zadanie Law realizuje za pośrednictwem formacji Thor Corps, której funkcjonariusze mimo iż świadczą pomoc Szeryfowi i są na jego zawołanie, to mają obowiązek słuchać rozkazów wyłącznie Dooma.

THOR CORPS
Secret Wars 2015 (Thor Corps)Thor Corps to formacja paramilitarna o policyjnych uprawnieniach, pilnująca bezpieczeństwa i porządku na terytorium całego Battleworldu. Podlega bezpośrednio Doomowi, któremu winna jest bezwzględne posłuszeństwo i bezwarunkową lojalność. Prowadzi też śledztwa w sprawach typowo kryminalnych.

Służbę pełnią w niej mężczyźni i kobiety zwerbowani ze wszystkich państw Battleworldu. Każdy kandydat, który pragnie wymierzać sprawiedliwość w imieniu Boga Dooma, musi przejść próbę “wartości” w Doomgard podczas specjalnego rytuału wymagającego od uczestnika podniesienia Mjolnira, młota stanowiącego broń każdego funkcjonariusza Thor Corps.

Siedziba Thor Corps mieści się w podniebnej twierdzy – Doomgardzie. Jest ona mobilna, co pozwala Thorom przeprowadzać zmasowane desanty na polach bitew. Doomgard to też nazwa sąsiadującej z Doomstadtem krainy, z której uroków korzystają elitarni wojownicy Dooma.

Mimo fanatycznego oddania władcy Battleworldu w łonie Thor Corps doszło do rozłamu, gdy do gwardzistów Dooma przeniknęła Thor (Jane Foster) z Earth-616. Wraz ze świeżo upieczonym Thorem z Higher Avalon przekonała ona część funkcjonariuszy do wypowiedzenia nieposłuszeństwa fałszywemu bogowi. Doprowadziło to do otwartej wojny buntowników (The Worthy) z lojalistami Dooma. Zwyciężyli w niej rebelianci, którzy następnie dołączyli do wojsk heretyków oblegających zamek Dooma.

THE HIGH COURT OF THE WORLD TREE
Secret Wars 2015 (The High Court of the World Tree)System sądowniczy Battleworldu jest bardzo zróżnicowany – to w gestii lokalnych baronów leży osądzanie i wymierzanie kar sprawcom pospolitych przestępstw. Do rozstrzygania sporów między domenami służy jednak Najwyższy Sąd, któremu przewodniczy sam Doom zasiadający na tronie wyrastającym z Drzewa Życia – Yggdrasil. W jego imieniu przemawia Szeryf Stephen Strange, który pełni funkcję zarazem sędziego i prokuratora. Towarzyszą mu gwardziści Thor Corps, którzy sprowadzają pozwanych przed oblicze sądu. Rozprawy odbywają się w sali tronowej zamku Dooma w Doomstadt.

Spory mogą być rozstrzygnięte polubownie lub z orzeczeniem kosztów obciążających jedną stronę. Baronowie, którym udowodniono winę, najczęściej muszą zapłacić powodowi odszkodowanie w postaci złota lub części swego terytorium. Oskarżony może jednak powołać się na prawo do walki z osobą, która zgłasza wobec niego/niej roszczenia. Jeśli skarżąca strona odmówi konfrontacji, wszelkie zarzuty przeciwko osobie postawionej w stan oskarżenia zostają automatycznie wycofane.

Secret Wars 2015 (Red Skull)Najwyższy Sąd jest też właściwy do rozpatrywania spraw obywateli oskarżonych o złamanie świętych praw Dooma. Za najcięższe przestępstwa, godzące w te absolutne prawa, uważa się: kwestionowanie boskości twórcy Battleworldu, próbę zamachu stanu czy podburzanie ludności do powstania. Sprawcom tych czynów grozi kara śmierci, która najczęściej polega na banicji skazańców na drugą stronę muru Shield, gdzie prawdopodobieństwo przeżycia jest znikome. Osoby skazane na wygnanie poza Shield odprowadzają z sali funkcjonariusze Thor Corps. Jednym z najsłynniejszych zesłańców był organizator nieudanej rebelii – Red Skull, któremu udało się jednak przetrwać w zaludnionej przez zombie krainie Deadlands.

Za niektóre przestępstwa kary wymierzane są jednak automatycznie, bez potrzeby zwoływania Najwyższego Sądu. Tak jest w przypadku uszkodzenia, nawet nieintencjonalnego, muru Shield. Osoby, które dopuściły się tego czynu, zostają aresztowane przez Thor Corps i skazane na dożywotnie ograniczenie wolności w postaci obowiązkowej służby w szeregach Hel-Rangers, strażników Shield.

W sądownictwie ostateczne zdanie należy jednak zawsze do Dooma. Bóg Imperator jako najwyższy sędzia, którego wyroki są nieodwołalne, może przesądzić o losie każdego mieszkańca Battleworldu. Również podczas posiedzeń Najwyższego Sądu jego wola stoi nad dotychczasowymi ustaleniami procesowymi.

SHIELD
Secret Wars 2015 (Shield - Hel-Rangers)Gigantyczny mur postrzegany jako obiekt o największym znaczeniu dla bezpieczeństwa całego Battleworldu. Ma za zadanie izolować cywilizowane krainy od ludobójczych istot zamieszkujących 3 pogrążone w chaosie domeny: Deadlands (domena zombie), Perfection (domena robotów Ultrona) i New Xandar (domena Annihilation Wave). Rozciąga się na długości ok. 26 000 km i mierzy prawie 76 m.

W przeważającej części Shield jest żywą istotą. W początkach istnienia Battleworldu wszechwładca Doom nakłonił Thinga z Fantastic Four do wzmocnienia muru, by ochronić ludność przed potwornościami czającymi się po jego drugiej stronie.

Strażnikami muru tzw. Hel-Rangers są wygnani mieszkańcy domen, którzy zostali przymusowo wcieleni do dożywotniej służby za złamanie praw Battleworldu. Ten rodzaj kary zwykło się określać mianem “zsyłki”. Jest to druga najsurowsza sankcja po tożsamym z karą śmierci wygnaniem za mur Shield.

Secret Wars 2015 (Shield - Thing)Pierwszym naczelnym dowódcą sił obronnych Shield był Nick Fury. Po jego zniknięciu w Perfection funkcję tę przejęła komandor Abigail Brand, zesłanka z Breaklandu. Na swego zastępcę mianowała ona Leah z Hel. Charakterystyczną formacją Hel-Rangers są Endless Summers, klony dowodzone przez majora Summersa.

Z uwagi na kluczowe znaczenie Shield zaatakowanie muru lub naruszenie jego struktury, nawet przez przypadek, skutkuje automatycznym wymierzeniem sprawcy tego czynu kary dożywotniego ograniczenia wolności. Przyjmuje ona postać przymusowej służby w Hel-Rangers. Skazanych na zesłanie odprowadzają funkcjonariusze Thor Corps.

Ostatecznie ochronny mur upadł na wskutek knowań Thanosa, który jako rozbitek z Earth-616 znający prawdę o genezie Battleworldu nakłonił Thinga do buntu przeciwko Doomowi. Szalony Tytan zjednoczył też mieszkańców południowych domen i powiódł ich podczas wspólnej kampanii wymierzonej w Shield. W obliczu przeważających sił wroga personel Hel-Rangers został wybity w pień.

DOMENY

Secret Wars 2015 (Battleworld Mapa)

 

Mapę polityczną Battleworldu tworzy ponad 40 domen stanowiących zachowane fragmenty upadłych rzeczywistości. Każda z nich administrowana jest przez barona/baronową. Sprawuje on/ona władzę na podległym mu/jej terytorium w imieniu Dooma, który powołuje jego/ją na to stanowisko. Twórca Battleworldu może w każdej chwili odwołać swego namiestnika, zwłaszcza jeśli ten/ta dopuścił/ła się zdrady lub rażąco naruszył/ła prawo ustanowione przez Boga Imperatora. Relacje między dworem Dooma a urzędem baronów można porównać do stosunków łączących seniora i wasala w średniowiecznym feudalizmie.

Secret Wars 2015 (Battleworld - Mieszkańcy)Między domenami wytyczone są precyzyjnie granice, których nie można swobodnie przekraczać. Podróżowanie z jednej krainy do drugiej wymaga glejtu od lokalnego barona. Żadnymi ograniczeniami nie są natomiast obwarowani emisariusze Dooma, do których zalicza się Szeryfa Agamotto Stephena Strange’a, funkcjonariuszy Thor Corps i eksploratorów Foundation. Większość domen utrzymuje ze sobą stały kontakt o charakterze politycznym i gospodarczym, choć na ogół nie jest to pożądany stan rzeczy. Izolowane od reszty świata są tylko 3 domeny (Deadlands, Perfection i New Xandar), którym dostęp do poszczególnych państw blokuje gigantyczny mur obronny znany jako Shield. Ta przymusowa izolacja wynika z faktu, że każda z nich niesie zagrożenie, które przy otwartości granic spustoszyłoby inne krainy.

Na powyższej mapie Battleworldu zaznaczonych jest 41 domen, przy czym nie jest to całkowita liczba krain tworzących krajobraz planety. Zasadniczo domeny można podzielić na dwie grupy – północną będącą ostoją “cywilizacji” i południową uchodzącą za siedlisko anarchii i bezprawia. Chociaż północne krainy noszą miano cywilizowanych – posiadają przynajmniej szczątkowy aparat władzy i infrastrukturę społeczną – to same borykają się z poważnymi kryzysami natury politycznej, militarnej i zagranicznej; nie są więc wolne od konfliktów i wewnętrznych napięć. Granice między domenami ze strefy porządku, a chaosu wyznacza przebiegający wzdłuż całej planety mur Shield.

KONFLIKTY

Jak sama nazwa wskazuje, Battleworld to świat nieustannych konfliktów zbrojnych. Niektóre domeny toczą ze sobą regularną wojnę nastawioną na zniszczenie przeciwnika, inne mają drobne zatargi dotyczące przebiegu granic bądź pozostają ze sobą w chłodnych stosunkach dyplomatycznych. Część państw przeżywa wewnętrzny kryzys spowodowany wojną domową, w której jedna ze stron dąży do pozbawienia władzy aktualnie rządzących daną krainą.

SPIDER-MEN

Na powierzchni Battleworldu wylądowało dwóch pochodzących z upadłego multiwersum Spider-Manów: Peter Parker (Earth-616) i Miles Morales (Earth-1610), który przetrwali fizycznie na pokładzie statków zwanych arkami zagładę poprzedniego Wszechświata. W niektórych domenach Battleworldu mieszkają różne alternatywne wcielenia Spider-Mana, przywrócone do życia boską mocą Dooma. Zestawienie obejmuje wszystkie postaci (mężczyźni i kobiety) noszące pajęczy strój i/lub posługujące się pajęczymi supermocami, jakim przyszło egzystować na zaprojektowanej przez Dooma planecie.

UNIWERSUM

Battleworld jest jednym z trzech ciał niebieskich w wykreowanym przez Dooma wszechświecie Earth-15513. Pozostałymi obiektami w kosmosie są Słońce i Knowhere.

Secret Wars 2015 (Man in the Sun)Niewielkie Słońce, które krąży wokół Battleworldu, powstało, gdy sztuczna planeta już istniała. Według podań Johnny Storm dobrowolnie zgodził się w nie przemienić, aby oświetlić skąpany w mroku świat. Legenda o Man in the Sun zainspirowała mieszkańców niektórych domen do stworzenia kultu bohatera wywyższonego do rangi bóstwa. Wyłącznie Imperator Doom i królowa Valeria znają prawdę o genezie Słońca – jako spiskowiec Storm został osądzony przez Dooma, a żona władcy zdecydowała o wymierzonej mu karze. Zgodnie z wolą siostry mężczyzna został przymusowo wyniesiony do nieba i zamieniony w Słońce.

Secret Wars 2015 (Knowhere)Ostatnim ciałem niebieskim na orbicie planety jest Knowhere, uważany za księżyc Battleworldu. Ten sztuczny satelita to odcięta głowa Celestiala, gigantycznego kosmity, który – jak głosi jedna z legend – został uśmiercony przez Dooma w obronie Battleworldu. Księżyc przypomina masom o potędze ich władcy oraz jego trosce o ich los. W powszechnej świadomości utrwaliło się przekonanie, że Knowhere nie jest zasiedlony, dlatego jego mieszkańcy mają zakaz opuszczania jego terytorium. Koloniści, którzy notorycznie łamią ten przepis, muszą liczyć się z wizytą funkcjonariusza Thor Corps.

Pierwotnie poza Battleworldem i krążącymi wokół niego ciałami nie było żadnych innych gwiazd. Wygląd nieba zmienił się za sprawą Singularity, tajemniczej młodej dziewczyny, która była wcieleniem kieszonkowego uniwersum, jakie zyskało świadomość wskutek zagłady wszechświata. Kiedy oddała ona życie, by ocalić mieszkańców Arkadii przed hordami zombie z Deadlands, uwolniona z jej materii energia sprawiła, że w kosmosie zaroiło się od nowych gwiazd.

BATTLEREALM

Secret Wars 2015 (Battlerealm)Po rozstrzygniętym pojedynku między Bogiem Imperatorem Doomem, a Reedem Richardsem, Battleworld przestał istnieć, a rzeczywistość, w której funkcjonował, stała się zniekształconym fragmentem czasoprzestrzeni. Z uwagi na to, że jego uniwersum stanowiło epicentrum wybuchu, z którego narodził się nowy multiwszechświat, cmentarzysko Battleworldu stało się miejscem zasobnym w substancję zwaną Iso-8 uważaną za produkt uboczny stworzenia życia.

Szczątki Battleworldu zostały odkryte przez Starszyznę Wszechświata z przywróconej do istnienia Earth-616. Chcąc przejąć bezcenne pokłady Iso-8, istoty postanowiły utworzyć z popękanej skorupy Battleworldu arenę do rozgrywek Contest of Champions, zawodów, gdzie wybrani przez mistrzów gry zawodnicy walczą na śmierć i życie w imieniu Starszego. Największą nagrodą było Iso-Sphere, najczystsza i najpotężniejsza forma Iso-8.

Secret Wars 2015 (Battleworld 2)Ostatecznie Battleworld został odbudowany za sprawą Maestro, który jako reprezentant Collectora był jednym z mistrzów gry wybierającym kandydatów do Contest of Champions. W porozumieniu z Punisherem z Earth-928, którego mocodawcą był z kolei Grandmaster, przejął w całości zasoby Iso-Sphere. Dzięki zgromadzonej w nich mocy wygnał Elders of the Universe z Battlerealm, a następnie odtworzył z fragmentów całą planetę, przyjmując tytuł God-Kinga.

Rządy Maestro obalił Outlaw (Nigel Higgins) z Earth-616, który wykradł Iso-Sphere i użył mocy artefaktu, aby wygnać tyrana z Battleworldu do celi w muzeum Collectora, natomiast pozostałych przy życiu zawodników przenieść tam, gdzie sobie tego życzą. Iso-Sphere rozpadło się, kiedy Higgins zażądał końca Contest of Champions. Niektórzy uczestnicy zakończonych zawodów postanowili jednak zostać na powierzchni Battleworldu i utworzyli drużynę Civil Warriors, aby strzec Iso-8 i fragmentów Iso-Sphere przed zakusami innych złoczyńców.

.